OM OSS

Sedan 1962 har Sandahl Foundation verkat för den nordiska gastronomins utveckling. Vänföreningen har 64 Ledamöter, de flesta från Sverige men även Norge och Danmark är representerade. I rullorna finns också sex Hedersledamöter och sex erfarna som är Seniorpristagare ur Curt I Blombergs minnesfond.

I arbetet för att verka för den nordiska gastronomins utveckling bjuder traditionen att M Sandahl Foundation har två högtidssessioner varje år, en på våren och en på hösten. På vårfesten sker prisutdelningen med diplomander, pristagare och inbjudna gäster. På Höstmötet i oktober görs invalen och då är enbart ordinarie Ledamöter närvarande.